top of page

Boom verzorging, 

een vak apart!

Bomen hebben net als planten onderhoud nodig, dood hout verwijderen of de kroon uitdunnen voor meer licht zal niet alleen de boom maar ook alle planten die eronder groeien goed doen.

Daarnaast gaat u mosvorming tegen en geeft u allerlei parasieten geen of weinig kans om zich in de boom te vestigen.

Dus het is belangrijk om te weten wat je doet, en in welke periode je snoeit hangt af van het soort boom en wat ervan verwacht wordt! 

Verstandig snoeien doet groeien en bloeien!

Uiteraard gaan wij professioneel te werk! Moderne klimtechnieken in combinatie met moderne materialen maken het werk veiliger voor ons, maar ook voor u en uw eigendom!

BELANGRIJK OM TE WETEN!!

Iedere eigenaar van een of meerdere bomen moet voldoen aan ZORGPLICHT

Wat is zorgplicht?

In het kader van de veiligheid van bomen en hun leefomgeving geldt voor elke boomeigenaar in Nederland de zogenaamde “zorgplicht”. Deze wettelijke zorgplicht houdt in, dat elke boomeigenaar voldoende zorg moet besteden aan zijn of haar bomen. 

Om aan deze zorgplicht te voldoen is het van belang, dat de bomen regelmatig worden beoordeeld. Als bij schade de eigenaar kan aantonen dat hij/zij heeft voldaan aan deze zorgplicht, is hij in beginsel niet aansprakelijk voor de ontstane schade.

Dus de verzekering vraagt om een bewijs, een factuur of een rapport dat u de boom of bomen om de paar jaar laat controleren en zonodig onderhoudt pleegt.

Natuurlijk als de boom midden in een weiland staat dan is dat niet van toepassing. Wel als de boom aan de openbare weg grenst of kort bij de erfgrens staat.

lnspectiepunten algemeen:

- soortspecifieke eigenschappen in relatie tot veiligheid (zoals verhoogd risico op takbreuk, onverenigbaarheid, zware vruchten)

- sporen van houtboorders, schimmelaantastingen/vruchtlichamen (saprofytische en/of parasitaire schimmels)

- bastziekten (zonnebrand, bastkankers, bloedingsziekte e.d.)

- scheefstand en scheefgroei

- grondscheuren rond de boom

- het wegzakken en opdrukken van het maaiveld rond de boom

- afwijkingen van het bewortelingspatroon (zoals oppervlakkige ontwikkeling stabiliteitswortels, wurgwortels)

- aanwezigheid verankeringen of steunen (boompalen, trekstangen, kroonverankeringen)

- onderhoudsstaat in relatie tot veiligheid

- beschadigingen aan de boom

- holten en inrottingen

- vormafwijkingen (zoals scheuren, bulten, ingevallen weefsels)

- bastverkleuringen en/of ingevallen of vervormde baststructuur  

lnspectiepunten specifiek voor stam en stamvoet

-groeíafwijkingen (zoals torsie, wurgwortels, plankwortels)

-stamscheuren, stambreuk

-mechanische (over)belasting, vorming reactiehout (*duw- en trekzijde”)

-overgang van wortelaanlopen stamvoet (eventueel entplaats)

-afgrendeling/overgroeiing en inrotting snoeiwonden

-vergaffelingen en plakoksels

Zoals hierboven beschreven is het dus goed om stil te staan als eigenaar van een boom of bomen die eventueel aan de straatkant of dicht op de erfgrens staan!!

Bekijk de clips hieronder naar onze werkwijze, of klik op de Facebook link

Deze berk moest gekapt worden en er worden klimsporen gebruikt, uiteraard bij snoeien worden geen klimsporen gedragen, dit om de boom niet te verwonden!

dood hout verwijderen

Een hoogstam appel na een grondige snoei.

ongeveer 50% van het hout is verwijderd zodat de boom het komende seizoen voldoende blad kan maken voor fotosynthese en daarnaast voldoende energie heeft om nieuw hout en vrucht te produceren.

Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Het proces komt voor in planten en sommige bacteriën. Op sommige bacteriën na, gebruiken alle fotosynthetiserende organismen naast koolstofdioxide ook water om deze suikers te maken.

Leibomen,

Deze bomen verdienen extra aandacht gezien de vele wonden die ontstaan, goed snoeien en leiden is een must!

Terug snoeien van knotbomen

Kandelaberen van bomen.

Het voor de eerste keer terugsnoeien van een boom. Vaak als reden dat de boom gewoonweg te groot is geworden.

Deze ingreep is rigoureus, en kan de dood van een boom betekenen! Dus voordat wij zo een ingreep doen zullen we met u de voor en nadelen met u bespreken!

Verwijderen van bomen

.

En als het echt moet, dan wordt gekapt....

Versnipperen,

Essen tak sterfte, 

Een van de ziektes die de Es bedreigen!

Hier doen wij het voor!

Zwammen op een boom kunnen een indicatie zijn om een boom nader te bekijken!

Naargelang om welk type zwam het gaat kan men te weten komen of er witrot of bruinrot aan het ontstaan is.

Gelukkig bestaan er ook goedaardige zwammen!

bottom of page