Weerts Tuinonderhoud & Boomverzorging V.O.F.

Sittard-GeleenBoom verzorging, 


                een vak apart!


Bomen hebben net als planten onderhoud nodig, dode takken verwijderen of de kroon uitdunnen voor meer licht zal niet alleen de boom maar ook alle planten die eronder groeien goed doen.

Daarnaast gaat u mosvorming tegen en geeft u allerlei parasieten geen kans om zich in de boom te vestigen.


Dus het is belangrijk om te weten wat je doet, met een kettingzaag een boom te lijf gaan gebeurt helaas te veel. Door tijd gebrek en ondeskundigheid wordt een boom vaak mishandeld!


Verstandig snoeien doet groeien! 


Uiteraard gaan wij professioneel  te werk! Moderne klimtechnieken in combinatie met moderne materialen maken het werk  veiliger voor ons, maar ook voor u en uw eigendom!


BELANGRIJK OM TE WETEN!!


Wat veel mensen niet weten is dat als een boom schade aanricht aan uw eigendom, of aan iemand anders zijn eigendom een verzekering lastig kan gaan doen, zeker als de schade aanzienlijk is! Men noemt dit zorgplicht. 


Wat is zorgplicht?


In het kader van de veiligheid van bomen en hun leefomgeving geldt voor elke boomeigenaar in Nederland de zogenaamde “zorgplicht”. Deze wettelijke zorgplicht houdt in, dat elke boomeigenaar voldoende zorg moet besteden aan zijn of haar bomen. 


Om aan deze zorgplicht te voldoen is het van belang, dat de bomen regelmatig deskundig worden beoordeeld. Als bij schade de eigenaar kan aantonen dat hij/zij heeft voldaan aan deze zorgplicht, is hij in beginsel niet aansprakelijk voor de ontstane schade.


Dus de verzekering vraagt om een bewijs, een factuur of een rapport dat u de boom of bomen om de paar jaar laat controleren en zonodig onderhoudt pleegt.

Heeft u dit nagelaten en de expert van de verzekering ontdekt bijvoorbeeld houtrot of een schimmel dan kan de verzekering zich beroepen op bovenstaande wet!


Natuurlijk als de boom midden in een weiland staat dan is dat niet van toepassing. Wel als de boom aan de openbare weg grenst of kort bij de erfgrens staat.


lnspectiepunten algemeen:

- soortspecifieke eigenschappen in relatie tot veiligheid (zoals verhoogd risico op takbreuk, onverenigbaarheid, zware vruchten)

- sporen van houtboorders, schimmelaantastingen/vruchtlichamen (saprofytische en/of parasitaire schimmels)

- bastziekten (zonnebrand, bastkankers, bloedingsziekte e.d.)

- scheefstand en scheefgroei

- grondscheuren rond de boom

- het wegzakken en opdrukken van het maaiveld rond de boom

- afwijkingen van het bewortelingspatroon (zoals oppervlakkige ontwikkeling stabiliteitswortels, wurgwortels)

- aanwezigheid verankeringen of steunen (boompalen, trekstangen, kroonverankeringen)

- onderhoudsstaat in relatie tot veiligheid

- beschadigingen aan de boom

- holten en inrottingen

- vormafwijkingen (zoals scheuren, bulten, ingevallen weefsels)

- bastverkleuringen en/of ingevallen of vervormde baststructuur  


lnspectiepunten specifiek voor stam en stamvoet

-groeíafwijkingen (zoals torsie, wurgwortels, plankwortels)

-stamscheuren, stambreuk

-mechanische (over)belasting, vorming reactiehout (*duw- en trekzijde”)

-overgang van wortelaanlopen stamvoet (eventueel entplaats)

-afgrendeling/overgroeiing en inrotting snoeiwonden

-vergaffelingen en plakoksels


Zoals hierboven beschreven is het dus goed om stil te staan als eigenaar van een boom of bomen die eventueel aan de straatkant of dicht op de erfgrens staan!!Bekijk de clips hieronder naar onze werkwijze, of klik op de Facebook link


Deze berk moest gekapt worden en er worden klimsporen gebruikt, uiteraard bij snoeien worden geen klimsporen gedragen, dit om de boom niet te verwonden!
dood hout verwijderen

Een hoogstam appel na een grondige snoei.


ongeveer 50% van het hout is verwijderd zodat de boom het komende seizoen voldoende blad kan maken voor fotosynthese en daarnaast voldoende energie heeft om nieuw hout en vrucht te produceren.


Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Het proces komt voor in planten en sommige bacteriën. Op sommige bacteriën na, gebruiken alle fotosynthetiserende organismen naast koolstofdioxide ook water om deze suikers te maken.

Leibomen,


Deze bomen verdienen extra aandacht gezien de vele wonden die ontstaan, goed snoeien en leiden is een must!

En als het echt moet, dan wordt gekapt....

Om schade te voorkomen moet ook gekapt worden. 

 
 
 


klus geklaard, klant tevreden!

Versnipperen,

Ook hierop moet je voorbereid zijn!

Hier doen wij het voor!

google5ed56eadfa7d7b8f.html